Er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft brandmeldinstallaties.

  1. Professioneel met of zonder doormelding naar de brandweercentrale handmatig of automatisch, inclusief:
    – Ontruimingsalarm
    – Brandalarm
  2. Professioneel met doormelding naar onze meldkamer (PAC) via inbraakalarm
  3. Zonder doormelding of stand-alone-melders via 230 Volt of op batterij
  4. Draadloze alarmering via telefoonlijn al dan niet via GSM telefoon naar bv. privé nummers.
    nummers.
inslaan