Sinds de start in 1975 houdt TBM zich gericht en gespecialiseerd, landelijk, bezig met totaal beveiliging.

Voor advies, levering. montage en onderhoud van bijna alle vormen van technische beveiliging en bewaking kan men bij TBM terecht. TBM adviseert tevens aan elektrotechnische (huis-)installateurs, TBM monteert en levert complete installaties op. TBM zorgt voor de afwerking en inbedrijfstelling, oplevering en verleent de volle garantie op alle apparatuur.

In 1978 verkreeg TBM reeds de erkenning van het T.B.B.S. (het Technisch Bureau ter Bevordering Schadepreventie), opgericht door de Nederlandse Verzekeraars, zodat waar het door Assuradeuren geëist werd, een opleveringsbewijs kon worden verstrekt. In 1983 kwam de UNETO/REB regeling van de grond, waarin o.a. het Landelijk Bureau Voorkoming Misdrijven van het Ministerie van Justitie (VM) en T.B.B.S en de beveiligingsinstallateurs van de UNETO samenwerkten. Met ingang van 1983 kreeg ook TBM deze UNETO/REB’83 erkenning. Inmiddels zijn het Bureau VM en het T.B.B.S. opgeheven danwel opgegaan in andere organisaties.

Sinds 1987 is TBM ook lid van de N.V.B.S. (Ned. Ver. Beveiligings Specialisten). Door de hoge kwaliteitsnormen en een hoge ballotagedrempel ligt het niveau van afgeleverd werk, service en nazorg op een hoger niveau dan bij de REB’83 regeling. Ook voor garantie verplichtingen kent de N.V.B.S. hoge normen.

Reeds in januari 1996 was TBM een BORG Gecertificeerd Technisch Beveiligingsbedrijf volgens de huidige normen.

TBM werkt samen met geselecteerde installateurs en gespecialiseerde beveiligingsinstallateurs verspreid over het hele land om zodoende voor landelijk werkende organisaties en landelijk dekking te kunnen bieden mbt advies, verkoop en service met overal dezelfde apparatuur.

Voor snelle en doelmatige serviceverlening gebruikt TBM moderne communicatiemiddelen zoals: navigatie systeemen, (mobiele)telefoons, PC’s en PDA’s voor “remote service” ook via mobiel internet.

Via meldkamers is de TBM-24-uur-service ook ’s avonds en in het weekeinde snel oproepbaar en bereikbaar.

oud slot
T.B.M. Beveiliging
TBM Deventer Beveiliging - Telecom, specialist in inbraaksignalering & beveiligingstechnieken.
  • Hanzeweg 45d - 7418AV Deventer
  • (+31)570-633 034